AnaSayfa
Sangeet Erdoğan Şemsiyeci'yle AİLE DİNAMİKLERİ SEMİNERLERİ
15.12.2018, Saat: 10:00
  

Sangeet Erdoğan Şemsiyeci’yle

 

®     AİLE SİSTEM DİNAMİKLERİ SEMİNERİ,  

®     ANNE-BABA ÇOCUK DİNAMİKLERİ SEMİNERİ ve

®     AİLE DİZİMİ GRUP ÇALIŞMASI

 

KAYIT İÇİN SON TARİH: 10.12.2018

===========================================

1.GÜN -  15 Aralık Cumartesi

 

Saat: 10.00 – AİLE SİSTEM DİNAMİKLERİ Semineri

Saat: 14.30 – ANNE-BABA ÇOCUK DİNAMİKLERİ Semineri

 

2.GÜN –  16 Aralık Pazar

 

Saat: 10.00 – Aile Dizimi Grup Çalışması

===========================================

  

  

AİLE SİSTEM DİNAMİKLERİ Semineri

SEMİNER İÇERİĞİ

 

“Aile Sistem Dinamikleri” semineriyle “Aile Dinamikleri” Eğitim Programımıza başlıyoruz.

Bu seminer toplamda yapılacak sekiz adet seminerin ilki olup tüm seminerler Aile Dinamikleri Eğitiminin temellerini oluşturmaktadır.

Bu seminerler Aile Dizimi ve Sistem Dinamikleri konusunu geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla düzenlenmektedir.

Aile Dizimi Yöntemlerinin ve yaklaşımının öğretildiği Aile Dinamikleri Eğitiminin ilk semineri olan “Aile Sistem Dinamikleri Semineri” herkesin kolayca anlayabileceği ve bir birikim gerektirmeden alınabilecek bir çalışmadır. İnsan olmanın temel ilkelerinin anlatıldığı çalışmadır.

Arzu eden seminer katılımcılarımız ileri seviye eğitim programlarımıza devam  edebilmektedir. Bu seminerler temel bilgiler ve uygulamalar içermektedir. Seminerlerin temel amacı  Aile Dinamiklerinin teorik bilgilerini aktarırken, uygulamalarla faydalarından da katılımcıları yararlandırmaktır.

Genel seviyeye hitap etmekte ve bu yöntemden faydalanmak isteyen her yetişkin bireye açıktır. Herhangi bir seminere kendi sıralamasıyla herkes katılabilmektedir.

Aile Dinamikleri Seminerleriyle aşağıda listelenen ve bunlarla sınırlı olmayıp çok daha fazlasını içeren faydalardan yararlanabilirisiniz.
- Aile Dizimi Yönteminin ne olduğunu anlamak,
- Sistemik terapi yaklaşımının ne olduğunu ve nasıl işlediğini kavramak,
- Aile Sisteminin insanın kaderi üzerinde nasıl etki ettiğini öğrenmek,
- Seminerlerdeki bilgilerden yaşam boyu faydalanmak,
- Aile Dizimi sürecinin hangi öğelerden oluştuğunu öğrenmek,
- Uygulamalarla aile sistemin iyileşmesine hizmet etmek ve özgürleşmek
- Aile Dinamikleri Eğitim sürecinin temellerini oluşturan seminerleri tamamlamak
- Aile Dizimi çalışmasını tecrübe etmek...

 

ANNE-BABA ÇOCUK DİNAMİKLERİ Semineri

 

SEMİNER İÇERİĞİ


Ebeveyn ve çocuk arasındaki denge(sizlik)
• Anne-Babanın simgesel önemi
• Annenin babaya; babanın anneye bakışı
• Boşanmaların Çocuklar üzerindeki etkisi
• Evlatlık verilme
• Üvey kardeşlik
• Anneye olan hareketin kesintiye uğraması
• Eksik çocuklar (Kürtajlar, Düşükler, Ölü doğumlar)
• Erken Ebeveyn kayıpları
• Kardeşler arasındaki problemler
• Hastalıklar
• Çocuklar arasındaki sıralamanın etkileri
• Babaya erişememe problemleri
• Çeşitli hastalıkların ebeveynlerle ilgisi
• Finansal konuların ebeveynlerle ilgisi
• Miras konuları
• Aile içi şiddet ve taciz

 

===================
KİMLER KATILABİLİR?
===================
Seminer(ler)imiz herkese açıktır gelmek için herhangi bir sebebe dahi ihtiyaç yoktur; insan olarak tüm diğer insanlarla ilişkilerin doğasını anlama niyeti yeterlidir. Herkese tavsiye edilebilecek bir çalışmadır. Sonuçta aklı başında olan ve kendi adına karar verebilecek herkes katılabilir.

Ancak aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla, kimi durumlarda özellikle tavsiye edilmektedir:

- Kişisel gelişim ve kendini tanımak amacına sahip olanlar
- Anne-babalık ile ilgili dikkat edilmesi gereken sistemik konuları merak edenler
- Çocuklarıyla problemler yaşayanlar
- Kardeşler arasında yaşanan problemler
- Kendi anne babasıyla çözümlenmemiş meseleleri olduğunu hissedenler
- Hayatları boyunca tekrar eden problemlerle uğraşıp sonuç elde edemeyenler
- Aile Dizimi terapisinden faydalanmak isteyenler
- Aile Dinamikleri alanında profesyonel seviyede eğitim almayı hedefleyenler
- İlişkiler konusunda kendisini geliştirme, daha bilinçli, doyurucu, sağlıklı ilişkiler yaratma ve mutlu olma arzusu taşıyanlar
- Maddi problemlerle baş edemeyen ve kısır döngüleri kırmak isteyenler
- Miras konularında problemler yaşayanlar
- Aile sisteminde travmalar yaşanmış kişiler
- Aile tarihinde göçmenlik ve savaş olanlar
- Psikolojik problemlerle başa çıkmaya çalışan kişiler
- Önemli hastalıklarla uğraşanlar
- Bütünsel olarak sağlıklı olmak isteyenler
- İş hayatında problemler yaşayanlar

 

=======================

SERTİFİKA VERİLİYOR MU?
=======================

Bu etkinlik 1.Modül- Terapi etkinliğidir. Bu modülü tamamlamak için aşağıdaki çalışmaları yapmış olmanız gereklidir:

1-En az 4 adet Aile Dizimi çalışmasına katılmış olmak,
2-Aşağıdaki Aile Dinamikleri Seminerlerina katılmış olmak:
      -   Aile Sistem Dinamikleri
      -   Anne-Baba ve Çocuk Dinamikleri
      -   Evlilik ve İlişki Dinamikleri
      -  Sağlık ve Hastalık Dinamikleri
3-Üç günlük Meditasyon ve Nefes İnzivası
4-Dört günlük Aile Dizimi Terapi İnzivasına katılmak.

NOT: Bugüne kadar katılmış olduğunuz tüm dizim çalışmalarını ve seminerleri bu modül kapsamında saydırabilirsiniz. Tüm etkinlikleri tamamlayan kişilere “1. Modül Terapi Katılım Sertifikası” verilecektir. Bugüne kadar aldığınız sertifikalar bu modülün parçası olarak geçerlidir.

===================

ÜCRETLENDİRME

===================

1- Her bir seminere katılım ücreti : 250.-TL

2- Seminerlerden birine katılım + Aile Dizimi çalışması istenirse : 600.-TL

3- Seminerlerden birine katılım + Pazar günkü aile dizimi çalışmasına sadece KATILIMCI olarak gelmek istenirse : 400.-TL

4- Pazar günkü aile dizimi çalışmasına sadece KATILIMCI olarak gelmek istenirse: 200.-TL

5-Sadece “Aile Dizimi” çalışması istenirse (Pazar günü): 500.-TL

 

NOTLAR:

-         Ücretlere kdv dahil değildir.

-         Kredi kartı geçerlidir.

-         Katılım sayısı sınırlı olduğundan 10.12.2018 tarihine kadar ödemenin gerçekleştirilerek kayıt yaptırılması gerekmektedir.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

EĞİTMEN-TERAPİST: SANGEET ERDOĞAN ŞEMSİYECİ
Psikolojik Danışman / Aile Dizim Terapisti

ODTÜ Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunudur.

1994 yılında üniversite son sınıfta iken OSHO ile tanışmıştır. O yıllardan beri OSHO meditasyon çalışmaları, grup çalışmaları ve terapiler yapmakta ve insanlarla bu yöntemleri paylaşmaktadır.

Aile Dizimi ile 2001 yılında Hindistan, Pune'da tanışmıştır. Yayıncılığa ağırlık verdiği birkaç yıldan sonra, İspanya’da 2008 ve 2009 yıllarında Svagito Liebermaster’dan OSHO Aile Dizimi eğitimlerini almıştır. Pek çok kez Svagito'nun çalışmalarında ve eğitimlerinde asistanlık yapmıştır. 2010 yılından itibaren kendi çalışmalarını insanlarla paylaşmaktadır. 2016 başı itibarıyla 1000'in üzerinde Aile Dizimi seansı yapmıştır. 100'ün üzerinde Aile Dizimi grup çalışması düzenlemiştir.

Aile Dizimi dışında OSHO Elmas Nefes eğitimlerini de bu tekniğin yaratıcısı olan hocası Devapath’tan 2004 ve 2005 yıllarında Yunanistan’da alarak tamamlamıştır.

Psikolojik Danışmanlığın yanı sıra, 12 yıldır Nefes çalışmaları, 2010 yılından beri Aile Dizimi çalışmalarını insanlarla paylaşmaktadır.

“Buda mısın Budala mı?” Adında kitap yazmış ve 18 Kitap çevirmiştir. Halen Aile Dinamikleri adlı kitabını yayına hazırlamaktadır. Tüm seminerleri içeren kitap çalışmalarını da sürdürmektedir.

Halen Aile Dinamikleri Eğitimleri vermekte ve Aile Dizimi terapi çalışmaları yapmaktadır. 

facebook Web Tasarım: AdaNET
Yasal Uyarı: sü-koç.com sitesinde yer alan bilgiler, verilen hizmetler ve düzenlenen etkinlikler tanı ve tedavi ya da başka amaçlar için kullanılamaz.
Tüm hastalıklar, psikolojik tanı ve tedavi gerektiren sorunlar için mutlaka ilgili doktor ve uzmanla iletişime geçilmelidir.
Telefon: 0312 4408870 • Cep: 0532 376 76 81 • Cep: 0532 599 09 40 • Güzeltepe Mah. Alper Sok. No: 14/2, Çankaya – Ankara