AnaSayfa
Merak Ettikleriniz

1. Koçluk hizmeti neden alınır?

Koçluk; değişimler yaratmak demektir, temeli budur. Kişilerin ulaşmak  istedikleri hedefleri ya da yaşamlarında değiştirmek istedikleri alanları vardır. Bir iş kurmaktan tutun sağlıklı bir bedende var olmak, işinde daha tatmin ve etkin çalışmak, kendisiyle ve çevresiyle uyumlu ve dengeli ilişkiler kurmak, kariyer tercihlerini net olarak belirleyebilmek, emeklilik yaşamına uyum sağlayabilmak, finansal alanını daha iyi bir duruma getirebilmek gibi çok geniş bir yelpazeye yayılır.

Dolayısıyla koçluk şu temel sorunun cevabını verir:
“Hayatımda daha iyi olmasını istediğim ne var?”

 2. Yaşam koçluğunun hizmet alanı nedir?

İnsanın var olduğu her alan...

Bireysel gelişimde, ilişkiler ve iletişim ile motivasyon kalitesinin artımında, iş, spor, sanat ve siyaset dünyasında….

İş ve özel yaşam arasında bir denge oluşturmak yaşam koçluğunun anahtar özelliğidir.

3.Yaşam koçluğu kimler içindir?   

   • Hayattan daha çok keyif almak ve kalitesini yükseltmek,
   • Önceliklerini kolay ve net bir şekilde belirlemek,
   • Artık ertelemelerine son vermek,
   • Düşünce, inanç ve davranış sistemlerinin farkına varmak, bunun için yeni metodlar öğrenmek ve değiştirmek,
   • Hayatının her alanında yaşam dengesini kurmak,
   • Hedeflerini kolaylıkla belirlemek ve bu süreci hızlı ve güvenli tamamlamak

isteyen herkes için…

4.Yaşam Koçluğu  süreci nasıl işler?

Koçluk süreci kendi içerisinde bir dizi adımları içeren sistematik bir süreçtir.

Bu süreç koçun ve kişinin işbirliği yapması ve kişinin değiştirmek ve geliştirmek istediği ihtiyaçlarının belirlenmesi ile başlar.

Daha sonra bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için neler yapılması gerektiğine yönelik bir beyin fırtınasıyla hedefler ortaya çıkarılır.

Bu hedeflere ulaşılabilmesini sağlayacak  stratejiler belirlenir ve planlar geliştirilir ve  koç kişiye hedefler doğrultusunda  eylemler verir. Koçun verdiği eylemler sonrası kişinin aldığı sonuçlar değerlendirilir.

Ortaya çıkan sonuçlar ve karşılıklı geribildirimler dikkate alınır ve bunun sonucunda oluşan farkındalıkla daha sonraki adımlara bakılır ve gelişim izlenir.

Koç ile görüşmelerin periyodik olması önemlidir ve genelde haftada bir yapılır.

5. Peki bu süreçte bir Koçun rolü nedir? 

Öncelikle belirtmek isteriz ki; koçlar işin her alanında uzman değildir.

Koç, davranışsal değişim araçları ve tekniklerini kullanmada bir uzmandır. Koçlar guru veya uzman olmaktan çok, kaynak olan kişilerdir.

Bir Koç, kişinin karar vermekte zorlandığı, ilerleyemediğini düşündüğü ve belli bir hedefe ulaşmak için yardıma ihtiyaç duyduğu anlarda onların yaşamlarında tıkandığı noktaları tesbit eder.

Onların hedefleri ve değerleri üzerinde çalışır.

Kişinin içinde bulunduğu durumu ve hedefine ilerlerken onu engelleyen alışkanlıklarının / inançlarının farkına vardırır.

Beraber belirlenen bu hedeflere stratejik planla ulaşmasını sağlamak için kişinin yanında olur, onu motive eder ve gelişimini izler.

Bu değişim yolculuğunda müşterisine yol arkadaşlığı yapar.

En önemlisi de koçlar, kişinin kendinden öğrenmesini sağlar.

Ve koçlar müşterileri ile iş, kariyer, finans, sağlık, ilişkiler… gibi çok çeşitli alanlarda çalışır.

6. Yaşam Koçluğunun; terapi, danışmanlık, eğitim, mentorluk, felsefe, guru gibi diğer disiplinlerden farkı nedir? 

 • Yaşam Koçluğu, kişinin geçmişiyle ilgili analizlere giren, problem çözen bir terapi sistemi değildir. Koçluk, kişinin güncel yaşamına odaklı olup gelecek için plan yapan, eylem odaklı, profesyonel bir disiplindir. 
 • Yaşam Koçluğu, kişiyi mentorluk sistemindeki gibi kendisinden daha az deneyimli biri olarak  görmez. Koçlukta eşit seviyede bir ilişki söz konusudur.
 • Yaşam Koçluğu, kişiye cevapların hazırlanıp verildiği bir danışmanlık da değildir. Koçluk sisteminde kişinin yetenekleri, güçlü yanları ve başarıları vurgulanır. Ve bir yaşam koçu ve müşteri, izlenecek yolu birlikte geliştirirler.
 • Yaşam Koçluğunda, eğitimde olduğu gibi akıl vermek, doğru yolu göstermek de yoktur. Koç kişiye bir şey öğretmeye kalkmaz. Zaten kişinin gerekli bütün cevaplara sahip olduğunu bilerek bu cevap ve çözümlere kendisinin ulaşması için yardımcı olur.

7. İlişkiler koçluğunun diğer koçluklardan farkı nedir?

İlişki koçluğunda kişi daha çok duyguları hakında konuşmaktadır. İnsanlar yaşamlarındaki tüm kişisel hedeflerini isterken aslında demek istedikleri onlara kazandıracağı duyguya sahip olmaktır.

Bütün beklentiler duygu üzerine kuruludur. Ve düşüncelerimiz duygularımızı etkilemektedir. Düşüncelerimiz bir olaydan beklentilerimizi ve olayı nasıl yorumladığımızı belirtir. Bu bir durumu hedeflerimiz, endişelerimiz, benliğimizi ilgilendirme düzeyi, bilinçsizce edindiğimiz inançlar açısından değerlendirmemizdir. Genelde de kendi olumsuzluklarımız ve yıkıcılığımız ile yüzleşmek istemeyiz.

Yaşamdan beklentilerimiz yaşamdaki olaylara karşılık verişimizi etkiler. Koçluk değişime neden olmaktadır. Değişim de kendimizi yaşama açmamızı ve bütünüyle kucaklamamızı gerektirmektedir. İnsan doğasının gölgeli tarafını görür, kabul eder ve harekete geçersek, kendimizi yaşamın huzuruna, keyfine ve güzelliğine daha güvenle açabiliriz.

facebook Web Tasarım: AdaNET
Yasal Uyarı: sü-koç.com sitesinde yer alan bilgiler, verilen hizmetler ve düzenlenen etkinlikler tanı ve tedavi ya da başka amaçlar için kullanılamaz.
Tüm hastalıklar, psikolojik tanı ve tedavi gerektiren sorunlar için mutlaka ilgili doktor ve uzmanla iletişime geçilmelidir.
Telefon: 0312 4408870 • Cep: 0532 376 76 81 • Cep: 0532 599 09 40 • Güzeltepe Mah. Alper Sok. No: 14/2, Çankaya – Ankara